Alt i elektromotorer og cnc-maskinering
Vi tilbyr et bredt utvalg av maskinering
Vi utfører reprasjon av elektromotorer
Vi er et mekanisk verksted lokalisert på Radøy, 1 time fra Bergen
Trenger du hjelpt til elektromotorer – Vi tilbyr maskinering.
Sitemap
 

Maskinering

Vi tilbyr maskinering av produkter til de fleste typer prosjekter og bransjer. Virksomhetsfeltet vårt inkluderer dreiing, fresing, boring, saging, honing, maskinering, testing, montering og ferdigstilling

Innen maskinering er Fløholmen AS en stor og sterk aktør i maskinerings miljøet på vestlandet. Vår styrke ligger i at vi har en høy faglig kompetanse innen de fleste materialer, samtidig som vi er en fleksibel organisasjon som er i stand til å omstille virksomheten raskt til "haste oppdrag".

Bedriften har fra starten av spesialisert seg innenfor maskinering.

Hele arbeidsstokken innen maskinering er fagarbeidere og dette viser igjen på våre produkter.

Maskinering av egne komponenter samt maskineringsoppdrag for andre produksjons- og serviceselskaper utgjør en vesentlig del av virksomheten i Fløholmen AS

Målsetningen til Fløholmen AS er å være en moderne og innovativ bedrift med en høy kvalitet på maskinering, produkter og en bra leveringsdyktighet. Det blir derfor satset på å ha nye og gode CNC- maskinering maskiner, samt godt oppdaterte CNC-operatører. Våre operatører har opparbeidet bred erfaring innen faget maskinering med krevende maskineringsoppdrag for en rekke kunder og står til disposisjon for nye oppdrag.

Vår maskinpark innen maskinering består både av CNC-styrte og konvensjonelle maskiner. Dette er nødvendig for at vi skal være fleksible. Dyktige fagfolk innen maskinering, kombinert med en oppdatert maskinpark, gjør oss særdeles konkurransedyktige, både på mindre serier med kort leveringstid og større prosjekter som går over lengre tid innen maskinering.

Vi har 40 års erfaring på produksjon, reparasjon og service av taljer, og vi utfører ombygging av stålkonstruksjoner. Vi har utstyr for maskinering, CNC-dreiing, boring, fresing, tannhjulsproduksjon, plan- og rundsliping. Vi utfører stansing, glassblåsing, lodding og liming av bremsebelegg.

Litt om maskinering:

Det kan registreres en stadig økende erkjennelse i vareproduserende industri om at det er nødvendig å beherske alle bedriftens prosesser for å styrke konkurranseevnen. I dette bildet er det også sterkere søkelys på kostnadseffektive maskineringsstrategier i verkstedene.

Maskinering er for svært mange vareproduserende bedrifter en sentral prosess i produksjonskjeden.

Den raske utviklingen av materialteknikk og datamaskinteknikk har ført til en særlig rask utvikling av nye verktøymaskinkonsepter og -styringer samt nye skjærende verktøy, og denne utviklingen stiller krav om kompetanseutvikling i bedriftene for å høste fordeler. Slik kompetanseutvikling er særlig viktig fordi denne teknologien i stor grad utvikles utenlands og er globalt tilgjengelig for alle konkurrenter.

Eksempelvis har høyhastighetsbearbeiding, "hard bearbeiding" og forbedrede hjelpemidler for bearbeiding av komplekse geometrier gitt muligheter for en forenkling av prosesskjeder og reduksjon av kostnader.

Kompetanse innen maskineringsområdet er videre en nødvendig del underlaget for å drive kontinuerlig forbedringsarbeid.

Ved NTNU og SINTEF Teknologiledelse er det i 1998 og 1999 arrangert studiedager over utvalgte tema innen maskinering. Disse er arrangert i samarbeid med leverandører av teknisk utstyr og det er lagt vekt på demonstrasjoner i laboratoriet i tillegg til foredrag. Deltakerantallet har ligget på maksimalt akseptabelt nivå med hensyn til lokaler og type arrangement. Totalt har det deltatt mer enn 140 personer fra norsk industri på de to studiedagene. Dette tyder på at man har funnet en form for teknologiformidling som vekker interesse i industrien og som bør videreføres.

I 1995-1996 gjennomførte NTNU og SINTEF det NFR-finansierte prosjektet "Maskinering av metalliske materialer - Forprosjekt" i nært samarbeid med Raufoss Technology AS og Norsk Jetmotor AS. Sluttrapporten "Effektiv og sikker maskinering" inneholder bl.a. en behovs-/kompetansematrise som forteller om problemområder innen maskinering der norsk industri har behov for forskning og utvikling fremover. VARP-støttede prosjekter er siden startet i bl.a. Kværner Energy AS, Raufoss Technology AS og Volvo Aero Norge AS (tidligere Norsk Jetmotor AS)

De nevnte studiedager har i stor grad bygget faglig på resultater fra disse prosjekter

ref: http://www.maskineringsforum.no/om/omforumet.htm

 


 

 
webdesign, hjemmesider, søkemotoroptimalisering, webutvikling, publiseringsløsningerseo, søkemotor, søkemotoroptimalisering